Odlično! Proizvod je dodan u narudžbu

Trenutno u korpi nema proizvoda

Servis

Servis

Servis

Našim kupcima nudimo uslugu servisiranja, popravke, tehničke podrške i održavanja.
Za cijene i detaljne informacije se možete obratiti na telefon 033 763 305

Garancija

Garancija za kupljene proizvode ostvaruje se u:
1. Ovlaštenim servisima na lokacijama navedenim u pripadajućim garantnim listovima, zavisno od vrste i proizvođača
2. Za artikle za koje kupac nije dobio garantni list ovlaštenog servisa, garancija se ostvaruje u Servisnom centru Plus Computers na Ilidži, Blažujski drum 14. Telefon: 033/763305, mail: [email protected]

GARANTNI ROK ARTIKLA JE ZASNOVAN NA TRAJANJU GARANCIJE SPECIFICIRANE OD STRANE PROIZVOĐAČA. GARANCIJA NA KONFIGURACIJE RAČUNARA JE 2 GODINE.
Garancija ne vrijedi u slijedećim slučajevima:
(1.) Ako se kupac ne pridržava upustva za upotrebu proizvoda
(2.) Zbog oštećenja u transportu nastalih poslije isporuke
(3.) Zbog kvarova nastalih višom silom (požar, udar groma i sl.)
(4.) Zbog oštećenja izazvanih nepravilnom montažom ili održavanjem
(5.) Zbog mehaničkih oštećenja izazvanih krivnjom korisnika
(6.) Ako kupac nestručno ili nebrižljivo postupa s proizvodom
(7.) Ako je proizvod servisirala neovlaštena osoba
(8.) Ako su u proizvod ugrađeni neorginalni dijelovi
(9.) U garanciju ne ulazi potrošni materijal (kablovi, glave pisača, trake i toneri i sl.)


PRILIKOM REKLAMACIJE KUPAC JE DUŽAN PRILOŽITI GARANTNI LIST I ORIGINALNI RAČUN.
- Garantujemo da će navedeni proizvod koji smo isporučili u garantnom roku ispravno funkcionisati.
- Garancija i garantni rok počinju danom kupovine proizvoda, što ćete dokazati ovjerenim garantnim listom.
- Garantujemo da proizvod koji smo isporučili nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji i montaži, te da je prikladan i prilagodljiv upotrebi.
- Garantujemo da će eventualni kvarovi nastali u garantnom roku biti besplatno otklonjeni ili dijelovi zamjenjeni, ukoliko nisu izuzeti od garantne obaveze.
- Ukoliko se kvar artikla koji je u garanciji ne otkloni u roku od 45 dana, artikl se mijenja novim
- Ako se artikl zadrži duže od 10 dana u servisu, garancija se produžava za period koji je zadržan u servisu
- Prilikom reklamacije potrebno je proizvod upakovati u originalnu ambalažu, a ukoliko dođe do oštećenja prilikom transporta, prodavac ne snosi odgovornost.
- Ukoliko kupac primjeti nepravilnost u isporuci dužan je odmah opremu dopremiti u ovlašteni servis.
- Svi nastali kvarovi se otklanjaju u našem servisu. Ukoliko kupac ne želi da dostavi artikle pod garancijom u servis, izlazak na kućnu adresu se naplaćuje.
- Ne dajemo garanciju za bilo kakav softwer i ne preuzimamo odgovornost za gubljenje podataka.
- Garancija važi samo preko 5 mrtvih pixela za LCD monitore, osim ako nije drugačije navedeno u specifikaciji monitora
- Garancija za baterije za UPS-ove je 6 mjeseci
- U slučaju povrata obračunavamo trenutnu cijenu robe.
- Kupac je dužan pregledati preuzetu robu.
- Računari i laptopi se prodaju bez softwarea, osim ako nije drugačije naznačeno, i za sve naknadne instalacije ne odgovaramo

KONTAKTI

  • Skenderija

    033 / 555 062

  • M.Dvor

    033 / 266 695

  • Ilidža

    033 / 763 306

Transcend

NAJTRAŽENIJE

UPOREĐIVANJE PROIZVODA